Pomůcky a nástroje

Multipal.fr 

Je to francouzská webová stránka, která umožňuje procvičování paleografie a paleografického přepisu. Poskytuje širokou škálu naskenovaných materiálů v několika jazycích (cca 11 jazyků), od listin po numismatiku a epigrafiku. Nabízí možnost vymezení podle stanovených kritérií, tj. obtížnost, jazyk, typ materiálu, přičemž u každého je možnost procvičení a následné řešení v podobě přepisu (transkripce/transliterace). 

Obsahuje i stručný popis každého materiálu, tj. rok, místo uložení, typ písma, materiál, rok přidání na stránku. Regesty ale u materiálů zatím chybí. Stránka je ještě ve vývoji. 

Vokabulář Webový

Vokabulář webový je internetová aplikace. Funguje od roku 2006 a zpřístupňuje textové, obrazové a zvukové zdroje ke studiu historické češtiny. Tvůrcem a provozovatelem je oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. 

Od roku 2020 je provoz podporován také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

V současné době tvoří Vokabulář webový tyto lexikální zdroje: Elektronický slovník staré češtiny, Staročeský slovník, sešit 1–26, Slovník staročeský Jana Gebauera, Malý staročeský slovník, Slovníček staré češtiny Františka Šimka, Index Slovníku staročeských osobních jmen Jana Svobody a digitalizovaná lístková kartotéka Jana Gebauera. 

Úkolem Vokabuláře webového je poskytnout veřejnosti především informace o její slovní zásobě, k čemuž slouží zejména stránky Vyhledávání a Listování. 

Rozcestník odkazuje na záložky obsahující slovníky staré češtiny, korpusy, edice, mluvnice, digitalizované slovníky, odbornou literaturu, audioknihy… 

Capelli 

Najdete zde informace zdroje a literaturu týkající se zkratek. 

Program dokáže zkontrolovat zadaný text, aby zjistil, zda je správný. 

Jsou zde cvičení heraldiky, němčiny, japonských znaků a francouzštiny.