Cathalogus Librorum Regino Hradecensis

O projektu

Projekt je výstupem bakalářské práce Adély Vackové, studentky Digitálních historických věd na filozofické fakultě Univerzity Hradce Králové, pod vedením dr. Michaely Falátkové. Web nabízí přístup ke katalogu bývalé kolejní jezuitské knihovny Tovaryšstva Ježíšova, který čítá přibližně 2800 záznamů.

​Katalog této knihovny vznikl v roce 1774, pravděpodobně během přestěhování knihovny z  Hradce Králové do Prahy. Tento katalog je tedy jakýsi předávací protokol mezi hradeckým biskupstvím a pražskou univerzitní knihovnou. Po zrušení jezuitské koleje byla knihovna přemístěna z Hradce Králové do Prahy a roku 1777 opět navrácena zpět do Hradce Králové. 

V záložce „Katalog“ naleznete digitální katalog knihovny, kde můžete filtrovat záznamy podle autora, titulu, oddělení a pododdělení. V záložce „Přepis katalogu“ se nachází sken originálního katalogu spolu s jeho přepisem. V přepisech lze pohodlně listovat. 

​Je důležité poznamenat, že katalog byl sepsán ve spěchu, což mělo za následek zkomolené a neúplné názvy knih a v některých případech chybějící jména autorů.