Digitální edice

Vítáme vás na online platformě, kde můžete přistoupit k hlubšímu zkoumání historických středověkých a raně novověkých pramenů. Naše digitální edice vznikají v rámci projektů Centra digitálních historických věd, které jsou financovány zejména prostřednictvím interních grantů Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Prozkoumejte pečlivě zpracované dokumenty a archivní materiály, které nejen poskytují pohled do minulosti, ale také přinášejí relevantní poznatky a interpretace pro současnost.