Databáze

Latin Library

The latin library je webová stránka, která shromažďuje volně dostupné latinské texty. Vede ji William L. Carey, mimořádný profesor latinského a římského práva na Univerzitě George Masona. Texty byly čerpány z různých zdrojů, nejsou určeny pro výzkumné účely ani jako náhrada za kritická vydání a mohou obsahovat chyby. Neobsahuje žádné překlady, texty jsou čistě latinsky a nelze použít k citaci jako zdroj. 

Obsahuje texty a díla antických, křesťanských, středověkých i novověkých autorů. Například: Caesar, Cicero, svatý Beda, svatý Jeroným, Erasmus Rotterdamský… 

ÖNB – Rakouská digitální knihovna  

  • Webové rozhraní rakouské národní knihovny je dostupné ve třech jazycích (němčina, angličtina španělština), slouží jako rozcestník k širším projektům knihovny (ÖNB Digital, AKON, ALEX, ABO atd.).  
  • ÖNB Digital – digitalizáty rakouské národní knihovny, k přístupu není nutná registrace, oddělen od katalogu fyzické knihovny (ten funguje v systému Primo, bez registrace lze vyhledávat)

MANUSCRIPTA AT 

Pod rakouskou akademií věd zprostředkovává středověké rukopisy. Poskytuje jejich sbírky, digitalizáty, katalogy,… 
Na rozcestníku je možnost volby mezi dalšími materiály užitečnými k práci. Odkaz například na databázi vodoznaků, série kázání a další. 
Obsažena je i mapa s označenými místy, odkud pochází publikované rukopisy, lze tak vyhledávat i podle místa. Nadále potom samozřejmě i dle klíčových slov.