Centrum digitálních historických věd

Vítáme Vás na stránkách Centra digitálních historických věd (CDHV), které působí pod Katedrou pomocných věd historických a archivnictví při Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Centrum digitálních historických věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (zkráceně CDHV FF UHK) je vědeckým a výzkumným pracovištěm Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové zřízeným rozhodnutím Akademického senátu FF UHK dle Statutu FF UHK.