Katalogy

Manuscriptorium 

 • Mezinárodní volně dostupná digitální knihovna, která umožňuje snadný k shromážděným informacím o historických fondech.
 • Poskytuje služby jak odborníkům, tak široké veřejnosti. Ve vlastním digitálním prostředí zprostředkovává digitalizované materiály, jako jsou rukopisy, listiny, inkunábule, ale i obrazy a další.
 • Umožňuje i vytváření vlastních kolekcí a dokumentů v online prostředí. Zaměřuje se na digitalizované dokumenty do roku 1800. Nabízí 170 000 digitalizovaných dokumentů. 
 • Financování Manuscriptoria zajišťuje NKČR, která čerpá finance prostřednictvím VISK 6 – Národní program ochrany knihovních fondů 
  + Evropské fondy 

E-codices – Švýcarsko 

 • E-codices je Švýcarská online knihovna, která si vzala za úkol shromáždit všechny švýcarské středověké texty ze všech koutů Švýcarska a zpřístupnit je široké veřejnosti. Kromě středověkých textů tam také lze najít vybrané texty novověké.  
 • Dokumenty jsou ve švýcarských jazycích čili italské, německé a francouzské starší i latinské. Vyhledávání je přístupné veřejnosti bez potřeby se registrovat, lze vyhledávat dle řady kritérií, u jednotlivých digitalizovaných dokumentů jsou i stručně napsané informace z textu i s případnou literaturou. Knihovna se snaží digitalizovat ve vysoké kvalitě. Finanční podporu knihovna dostává od různých nadací, pár příkladů swissuniversities, Andrew. W. Mellon foundation, swiss electronic library a podobně. 

 KBR Belgica – Belgická Královská knihovna 

 • Národní vědecká knihovna Belgie, zde najdete veškeré belgické publikace – knihy, časopisy, noviny atd.  
 • Na hlavní stránce zadáte, co chcete vyhledat a ono vás to přesměruje do online knihovny 
 • Nahoře vpravo si můžete nastavit jazyk anglický/francouzský/ nizozemský 
 • Stránka slouží jako rozcestník mezi 4 rozděleními – obecný katalog, digitální knihovna, noviny a časopisy 
 • Obecný katalog a digitální knihovna mají stejné funkce. 
 • V obecném katalogu je více informací a je více přehledný 
 • Za většinu digitalizátů si musíte zaplatit roční poplatek 

BNF Gallica 

 • Soustředící se převážně na geografii, obrázky, ilustrace a iluminace  
 • Vše je ve francouzštině! Anglický jazyk je velmi málo podporován a ostatní jazyky zde nejsou  
 • Badatel může najít veškeré dokumenty bez žádné registrace.  Každý má volnou ruku co hledá.  
 • Hlavní stránka se rozděluje na 5 oddělení  
 • všechny naše výběry všechno podle abecedy  od A po Z. 
 • podle typu dokumentu ( kodexy, listiny, mapy, obrázky, videa, listy not a hudba (hudbu si můžete poslechnut)   
 • Výběr tématu – podle historie, umění vzdělávání, geografie a literatura  
 • Podle geografické – oblasti, kde dokument vznikl   
 • Blog – články o dějinách Francie 

Photographies de la société géographie  

 • Sbírka fotografií z celého světa geografické společnosti (Societé de geographie). 
 • Manuscriptorium 

VATIKÁNSKÁ APOŠTOLSKÁ KNIHOVNA –Bibliotheca Apostolica Vaticana

 • Nachází se ve Vatikánu a je součástí komplexu Vatikánského paláce a Vatikánských muzeí. 
  Je jednou z nejstarších knihoven na světě. 
 • Rok 1475 je považován za rok založení, protože v tomto roce jmenoval Papež Sixtus IV. prvního knihovníka – B. Platinu, který také sepsal první seznam knih. Sbírky knih a rukopisů byly rozděleny do místností: latinská knihovna, řecká knihovna, „tajná knihovna“, která obsahovala rukopisy nepřístupné veřejnosti a knihovna pontifikátu, která obsahovala archivy a registry papežského úřadu. 
 • Dnes knihovna obsahuje přes 150 000 rukopisů a přes 1,6 milionu tištěných knihy, z nichž 8 300 je prvotisků. V knihovně dále najdete na 300 000 mincí a medailí a přibližně 20 000 uměleckých předmětů. 

Internetové stránky knihovny poskytují širokou škálu služeb od rejstříku, online katalogů, až po samotné digitalizáty. Disponuje oddělením rukopisů, numismatiky, inkunábulí,… 
Stránky jsou financovány ze zdrojů Vatikánské banky.