Centrum

Centrum digitálních historických věd nejen chrání poklady staletí. Členové CDHV využívají špičkové moderní technologie k digitalizaci. Získaná data pak využívají k ochraně, uchování ale hlavně další badatelské činnosti.

Cílem Centra digitálních historických věd je věnovat se digitálně podporovanému výzkumu a výukou napříč historickými obory. Budujeme síť lidí, odborných znalostí, informací, obsahu, metod, nástrojů a technologií určených pro rozvoj digitálních historických věd.

V centru podporujeme výzkumné pracovníky v jejich používání, při vytváření, analýze a interpretaci digitálních zdrojů.

Naše výzkumné aktivity jsou pojímány jako multi- a interdisciplinární, s důrazem na mezinárodní spolupráci s jednotlivými institucemi i v rámci odborných společností a sítí (spolupracujeme například se společnostmi jako jsou ICARUS či Time Machine Organization).

Výsledky své činnosti šíríme v regionu, v České republice i v zahraničí. Nezapomínáme ani podporu odborného růstu ostatních zaměstnanců FF UHK a samozřejmě i studentů Univerzity Hradec Králové.

Výsledky naší práce prezentujeme například i skrze platformu SketchFab. Jednotlivé projekty si můžete prohlédnout v části Výzkum a projekty nebo na zmíněné stránce.