3D digitalizace

Vítejte v prostoru, kde se minulost stává přístupnou prostřednictvím 3D digitalizace historických artefaktů a prostředí. Naše projekty v této oblasti jsou založeny na aplikaci pokročilých technologií a metodik, které umožňují detailní a autentické zachycení historických objektů. Tyto iniciativy jsou realizovány v úzké spolupráci s výzkumnými týmy našeho Centra Digitálních historických věd a jsou financovány především prostřednictvím interních grantů poskytnutých Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové.

Prozkoumejte naše 3D modely a virtuální rekonstrukce, které nám pomáhají lépe porozumět historickým epochám a propojit se s jejich dědictvím.