Digitalizace sakrálních památek na Broumovsku

Projekt digitalizace sakrálních památek na Broumovsku (realizace 2021) ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska. Cílem digitalizace pod vedením doktorky Kláry Rybenské bylo naskenovat či pomocí metody fotogrammetrie, kde jsme využili i fotogrammetrii leteckou s užitím dronu, ve spolupráci se studentem Danielem Benešem, získat fotografie a další data a vytvořit 3D modely ohrožených sakrálních památek (křížů a soch) na Broumovsku.

Na projektu se podílela i doktorandka Mgr. Barbora Borůvková, která prostřednictvím programu Blender 3D domodelovala některé chybějící části, jako například ruku Panny Marie na soše, jejíž obrázek můžete vidět níže. Výsledky výzkumu byly publikovány na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 a tento příspěvek získal ocenění.