Pomocné vědy historické mezi tradicí a moderními přístupy

Specifický výzkum se zaměřením na Pomocné vědy historické mezi tradicí a moderními přístupy ve spolupráci s (realizace 2020) docentem Jakubem Zouharem, doktorkou Klárou Rybenskou, doktorandkami Mgr. Evou Vodochodskou a Mgr. Kateřinou Doležalovou a Náchodským muzeem. 

Výsledkem projektu bylo mj. započetí digitalizace Náchodské sbírky hodin, která posléze vedla k online prezentaci těchto 3D modelů. Výsledky byly prezentovány na mezinárodní konferenci v Kyjevě a na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020.

Na obrázku níže je ukázka 3D modelu Stolních historizujících hodin z 19. století. Na jejich celý model se lze podívat na tomto odkaze.